GÆLDENDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER

På denne side finder du genveje til gældende overenskomster og generelle aftaler på Sundhedskartellets område.

Som bekendt blev Sundhedskartellet i 2014 fusioneret med det daværende KTO, til Forhandlingsfællesskabet, hvilket medfører, at de generelle aftaler, der indgås med KL og RLTN, fra og med OK15 indgås med Forhandlingsfællesskabet som part. Det betyder, at de generelle aftaler, fx barselsaftalen og ferieaftalen, fremover vil ligge på Forhandlingsfællesskabets website under “Aftaler”, hvortil der linkes fra denne side.

De generelle aftaler fra OK13, som endnu ikke er sammenskrevet, og dermed stadig har Sundhedskartellet som part, vil fortsat være tilgængelige på denne side. SHK-aftalerne vil løbende blive overført til arkivet i takt med, at de bliver sammenskrevet med Forhandlingsfællesskabet som part.

Overenskomster

Regioner

Her finder du Sundhedskartellets overenskomster med Danske Regioner.

Overenskomster med regionerne

Kommuner

Her kan du hente Sundhedskartellets overenskomster med KL.

Generelle aftaler

Regioner

Her finder du Sundhedskartellets aftaler med Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om løn- og ansættelsesforhold. Aftalerne er inddelt efter emne.

Nogle af aftalerne findes desuden i en kommenteret udgave, som du finder i forbindelse med selve den gældende aftale.

Vær opmærksom på, at nogle af aftalerne er fornyet ved senere overenskomstforhandlinger.

Luk
Ansættelsesvilkår generelt
Arbejdstid, ferie
Løn
Pension
Personalepolitik
Tillidsrepræsentanter, samarbejde og medbestemmelse (TR, SU, MED og AKUT)
Tjenestemænd

Kommuner

Her finder du Sundhedskartellet aftaler med KL om løn- og ansættelsesforhold. Aftalerne er inddelt efter emne.

Nogle af aftalerne findes desuden i en kommenteret udgave, som du finder i forbindelse med selve den gældende aftale.

Vær opmærksom på, at nogle af aftalerne er fornyet ved overenskomstforhandlingerne i 2015.

Luk
Ansættelsesvilkår generelt
Personalepolitik