OM SUNDHEDSKARTELLET

Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for ca. 90.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

Sundhedskartellet, som blev dannet i september 1997, har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner og regioner. Sundhedskartellet kan beslutte fælles indsatser, hvor de tilsluttede organisationer har generelle fælles interesser, til gavn for medlemmer i social- og sundhedssektoren. Se organisationerne hér.

Sundhedskartellets besluttende organ er Forhandlingsudvalget, som udgøres af en formand fra hver medlemsorganisation. Formand for Sundhedskartellet er Grete Christensen.

Tillige er Sundhedskartellet del af et forhandlingssamarbejde ved overenskomstforhandlinger, Forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner.
Sundhedskartellet har hermed en stærk stemme ved OK-forhandlinger og understreger samtidig værdien af kollektive forhandlinger og den danske aftalemodel.

Sundhedskartellets vedtægter

Sundhedskartellets medlemsorganisationer

 
Sundhedskartellets samlede medlemstal pr. 1. januar 2021 er 92.090.
Organisation Medlemstal pr. 1. januar 2021
Dansk Sygeplejeråd 66.824
Danske Tandplejere 1.990
Danske Bioanalytikere 5.679
Danske Psykomotoriske Terapeuter 1.000
Farmakonomforeningen 4.282
Radiograf Rådet 2.427
Kost og Ernæringsforbundet 7.976
Danske Fodterapeuter 1.912