OM SUNDHEDSKARTELLET

Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for ca. 117.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

Sundhedskartellet, som blev dannet i september 1997, har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner og regioner. Sundhedskartellet kan beslutte fælles indsatser, hvor de tilsluttede organisationer har generelle fælles interesser, til gavn for medlemmer i social- og sundhedssektoren. Se organisationerne hér.

Sundhedskartellets besluttende organ er Forhandlingsudvalget, som udgøres af en formand fra hver medlemsorganisation. Formand for Sundhedskartellet er Grete Christensen.

Tillige er Sundhedskartellet del af et forhandlingssamarbejde ved overenskomstforhandlinger, Forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner.
Sundhedskartellet har hermed en stærk stemme ved OK-forhandlinger og understreger samtidig værdien af kollektive forhandlinger og den danske aftalemodel.

Sundhedskartellets vedtægter

Sundhedskartellets medlemsorganisationer

 

Sundhedskartellets medlemstal pr. 01.01.2019 er 116.905 medlemmer.
Organisation Medlemstal pr. 1. januar 2019
Dansk Sygeplejeråd 65.058
Danske Tandplejere 1.751
Danske Bioanalytikere 5.810
Danske Fysioterapeuter 14.927
Danske Psykomotoriske Terapeuter 927
Ergoterapeutforeningen 9.226
Farmakonomforeningen 4.270
Radiograf Rådet 2.343
Jordemoderforeningen 2.638
Kost & Ernæringsforbundet 8.151
Danske Fodterapeuter 1.804