OM SUNDHEDSKARTELLET

Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for ca. 85.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

Sundhedskartellet, som blev dannet i september 1997, har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner og regioner. Sundhedskartellet kan beslutte fælles indsatser, hvor de tilsluttede organisationer har generelle fælles interesser, til gavn for medlemmer i social- og sundhedssektoren. Se organisationerne hér.

Sundhedskartellets besluttende organ er Forhandlingsudvalget, som udgøres af en formand fra hver medlemsorganisation. Formand for Sundhedskartellet er Dorthe Boe Danbjørg.

Tillige er Sundhedskartellet del af et forhandlingssamarbejde ved overenskomstforhandlinger, Forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner.
Sundhedskartellet har hermed en stærk stemme ved OK-forhandlinger og understreger samtidig værdien af kollektive forhandlinger og den danske aftalemodel.

Sundhedskartellets vedtægter

Sundhedskartellets medlemsorganisationer

 
Sundhedskartellets samlede medlemstal pr. 1. januar 2024 er 83.426.
Organisation Medlemstal pr. 1. januar 2024
Dansk Sygeplejeråd 59.279
Danske Tandplejere 2.161
Danske Bioanalytikere 5.443
Danske Psykomotoriske Terapeuter 884
Farmakonomforeningen 4.010
Radiograf Rådet 2.428
Kost og Ernæringsforbundet 7.272
Danske Fodterapeuter 1.949