OM SUNDHEDSKARTELLET

Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for mere end 100.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

Sundhedskartellet, som blev dannet i september 1997, har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner og regioner. Sundhedskartellet kan beslutte fælles indsatser, hvor de tilsluttede organisationer har generelle fælles interesser, til gavn for medlemmer i social- og sundhedssektoren. Se organisationerne hér.

Sundhedskartellets besluttende organ er Forhandlingsudvalget, som udgøres af en formand fra hver medlemsorganisation. Formand for Sundhedskartellet er Grete Christensen.

Tillige er Sundhedskartellet del af et forhandlingssamarbejde ved overenskomstforhandlinger, Forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner.
Sundhedskartellet har hermed en stærk stemme ved OK-forhandlinger og understreger samtidig værdien af kollektive forhandlinger og den danske aftalemodel.

Sundhedskartellets vedtægter

Sundhedskartellets medlemsorganisationer

 

Sundhedskartellets medlemstal pr. 01.01.2018 er 114.113 medlemmer.
Organisation Medlemstal pr. 1. januar 2018
Dansk Sygeplejeråd 64.214
Danske Tandplejere 1.638
Danske Bioanalytikere 5.839
Danske Fysioterapeuter 14.152
Danske Psykomotoriske Terapeuter 995
Ergoterapeutforeningen 8.915
Farmakonomforeningen 4.261
Radiograf Rådet 2.282
Jordemoderforeningen 2.565
Kost & Ernæringsforbundet 7.439
Danske Fodterapeuter 1.813