OM SUNDHEDSKARTELLET

Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for små 90.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

Sundhedskartellet, som blev dannet i september 1997, har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner og regioner. Sundhedskartellet kan beslutte fælles indsatser, hvor de tilsluttede organisationer har generelle fælles interesser, til gavn for medlemmer i social- og sundhedssektoren. Se organisationerne hér.

Sundhedskartellets besluttende organ er Forhandlingsudvalget, som udgøres af en formand fra hver medlemsorganisation. Formand for Sundhedskartellet er Grete Christensen.

Tillige er Sundhedskartellet del af et forhandlingssamarbejde ved overenskomstforhandlinger, Forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner.
Sundhedskartellet har hermed en stærk stemme ved OK-forhandlinger og understreger samtidig værdien af kollektive forhandlinger og den danske aftalemodel.

Sundhedskartellets vedtægter

Sundhedskartellets medlemsorganisationer

 
Sundhedskartellets samlede medlemstal pr. 1. januar 2023 er 85.250.
Organisation Medlemstal pr. 1. januar 2023
Dansk Sygeplejeråd 61.016
Danske Tandplejere 2.114
Danske Bioanalytikere 5.360
Danske Psykomotoriske Terapeuter 919
Farmakonomforeningen 4.056
Radiograf Rådet 2.421
Kost og Ernæringsforbundet 7.410
Danske Fodterapeuter 1.954