OM SUNDHEDSKARTELLET

Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for mere end 100.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

Sundhedskartellet blev dannet i september 1997 og har til formål at sikre medlemmerne i de 11 faglige organisationer størst mulig indflydelse på forhandlingsforhold til gavn for medlemmerne i social- og sundhedssektoren – specielt på områder, hvor de 11 organisationer har fælles interesser.

Sundhedskartellets besluttende organ er Forhandlingsudvalget, som udgøres af en formand fra hver medlemsorganisation. Formand for Sundhedskartellet er Grete Christensen.

Organisationerne i Sundhedskartellet og KTO gik onsdag den 8. oktober 2014 officielt sammen i et nyt samarbejde, som under navnet “Forhandlingsfællesskabet” har virket fra overenskomstforhandlingerne i 2015. Det nye forhandlingsfællesskab repræsenterer mere end en halv million ansatte i kommuner og regioner.

Sundhedskartellet har hermed en langt stærkere stemme ved kommende OK-forhandlinger og understreger samtidig værdien af kollektive forhandlinger og den danske aftalemodel.

Sundhedskartellets vedtægter

Sundhedskartellets medlemsorganisationer

 

Sundhedskartellets medlemstal pr. 01.01.2017 er 113.328 medlemmer.
Organisation Medlemstal pr. 1. januar 2017
Dansk Sygeplejeråd 63.786
Dansk Tandplejerforening 1.563
Danske Bioanalytikere 5.932
Danske Fysioterapeuter 14.117
Danske Psykomotoriske Terapeuter 991
Ergoterapeutforeningen 8.743
Farmakonomforeningen 4.411
Radiograf Rådet 2.077
Jordemoderforeningen 2.469
Kost & Ernæringsforbundet 7.443
Danske Fodterapeuter 1.796