Status på udmøntningsgarantien i kommunerne 2007

KL har tilkendegivet, at fristen for rejsning af sager om manglende opfyldelse af udmøntningsgarantien er blevet forlænget til den 10 . februar 2008. Kommunerne vil senest den 4. januar 2008 sende statusopgørelser til organsiationerne. Den mere specificerede opgørelse...

Første politiske forhandlingsmøde om sundhedspersonalet i kommunerne

Sundhedskartellet og KL har i dag den 19. dec. 2007 afholdt det første politiske forhandlingsmøde om OK 08. Parterne har udsendt en fælles pressemeddelelse og indgået et protokollat om tilrettelæggelse af de videre forhandlinger. Næste politiske forhandlingsmøde er...

Første politiske forhandlingsmøde om sundhedspersonalet i regionerne

Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har i dag den 18. dec. 2007 afholdt det første politiske forhandlingsmøde om OK 08. Parterne har udsendt en fælles pressemeddelelse og indgået et protokollat om tilrettelæggelse af de videre forhandlinger....

Sundhedskartellet til finansministeren: Det er spil for galleriet!

Regeringen har besluttet, at de offentlige lønninger i regioner og kommuner må stige med 4 procent til næste år. Regeringen vil på finansloven for 2008 afsætte 1,7 mia. kroner til lønstigninger til de offentligt ansatte. Men det er at fodre hunden med sin egen hale,...

Sundhedskartellet: Lang vej til målet om OK 08

Sundhedskartellets politiske forhandlinger om OK 08 på hele sygehusområdet begyndte i dag med Danske Regioner. Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, går benhårdt efter et resultat men præciserede samtidig, at der er langt til målet. En aftale om at indgåelse af...