Sundhedskartellets politiske forhandlinger om OK 08 på hele sygehusområdet begyndte i dag med Danske Regioner. Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, går benhårdt efter et resultat men præciserede samtidig, at der er langt til målet. En aftale om at indgåelse af delforlig undervejs blev indgået.

Tirsdag den 18. december indledte Sundhedskartellet de første politiske forhandlinger med Danske Regioner. Parterne blev enige om en plan for de kommende forhandlingsmøder.

”Overordnet er der behov for en massiv indsats for at rekruttere nye medarbejdere og fastholde de erfarne. For det andet skal arbejdspladserne i sundhedsvæsenet være attraktive. Og for det tredje skal Danmark have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Et sundhedsvæsen, hvor regionerne og medarbejderne har de optimale rammer for at præstere deres bedste,” sagde Connie Kruckow.

Hun fastslog, at det offentlige sundhedsvæsen er under pres fra det private sundhedsvæsen, og at både Danske Regioner og Sundhedskartellet har en fælles interesse i at sikre, at det private sundhedsvæsen ikke udhuler det offentlige. Derfor har parterne en stor fælles opgave med at nå frem til en aftale, der er så god, at Sundhedskartellets medlemmer stemmer ja til den.

”Jeg vil godt understrege, at Sundhedskartellet går efter et forhandlingsresultat. Men det kræver, at Sundhedskartellets medlemmer får en markant bedre løn. Sundhedskartellets mål er ikke, at vores medlemmer skal være lønførende, men vi vil have ligeløn i forhold til det private. Hver gang en privatansat tjener 100 kr., tjener vores medlemmer med tilsvarende uddannelsesniveau i det offentlige mærkbart mindre. Derfor skal vi have større lønstigninger, end de private fik ved overenskomsten i foråret 2007.”

Connie Kruckow understregede, at lønfremgangen er nødvendig for at sikre et stærkt sundhedsvæsen.

”Manglen på sundhedsprofessionelle er stor. Af hensyn til patienterne er det nødvendigt at finde en langtidsholdbar løsning, hvor bedre løn og arbejdsvilkår gør det tilstrækkeligt attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet,” sagde hun.

Parterne blev til Sundhedskartellets tilfredshed enige om at tilstræbe at indgå delforlig ved de kommende politiske forhandlinger.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til Dansk Sygeplejeråds kommunikationschef Erik Harr på 40 34 83 37.