Regeringen har besluttet, at de offentlige lønninger i regioner og kommuner må stige med 4 procent til næste år. Regeringen vil på finansloven for 2008 afsætte 1,7 mia. kroner til lønstigninger til de offentligt ansatte.

Men det er at fodre hunden med sin egen hale, mener Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow:

”Regeringen har blot fremrykket de lønstigninger, som ville komme. Der følger ingen ekstra penge med, og det betyder, at de penge, der skulle udbetales i 2009, nu kommer i 2008. Der er med andre ord ikke lagt op til en ændret lønrelation mellem de offentligt og privatansatte,” siger Connie Kruckow.

Sundhedskartellet peger på, at 4 procent i lønstigninger slet ikke er nok, fordi lønudviklingen for de privatansatte fortsat er højere. De privatansatte fik ved sidste overenskomst en aftale på mellem 12 og 15 procent over tre år.

”Vi stiller krav om en lønudvikling, der er højere end på det private. Sundhedskartellet har et massivt lønefterlæb i forhold til de privatansatte på samme uddannelsesniveau,” siger Connie Kruckow.

Undersøgelser viser, at det især er offentligt ansatte med mellemlange uddannelser, som har det største lønefterslæb i forhold til de privatansatte. Som eksempel er sygeplejerskernes løn 27 procent lavere end lønniveauet for gennemsnittet af de privatansatte på samme uddannelsesniveau. Derfor har Sundhedskartellet en forventning om, at det især er Sundhedskartellets medlemmer, der tilgodeses ved de kommende overenskomstforhandlinger.

”Der er store rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i sundhedsvæsenet, og det vil tage til i de kommende år. Det er positivt, at finansministeren også erkender, at det er en udfordring. Men derfor er det nødvendigt, at der ved denne overenskomst skabes markante lønforbedringer og bedre arbejdsvilkår for Sundhedskartellets medlemmer,” siger Connie Kruckow.

Sundhedskartellet opfordrer desuden regeringen til at nedsætte en ligelønskommission, der skal se på de store lønforskelle, der er mellem de private og de offentligt ansatte.

”Lønforskellen mellem vores medlemmer i det offentlige og de privatansatte på samme uddannelsesniveau er historisk, og udlignes ikke ved den kommende overenskomst. Derfor er det nødvendigt, at der findes en langsigtet løsning på de offentligt ansattes lønefterslæb,” siger Connie Kruckow.