Sundhedskartellet og KL har i dag den 19. dec. 2007 afholdt det første politiske forhandlingsmøde om OK 08.

Parterne har udsendt en fælles pressemeddelelse og indgået et protokollat om tilrettelæggelse af de videre forhandlinger.

Næste politiske forhandlingsmøde er den 24. januar 2008. Se evt. tidsplanen.