KL har tilkendegivet, at fristen for rejsning af sager om manglende opfyldelse af udmøntningsgarantien er blevet forlænget til den 10 . februar 2008.

Kommunerne vil senest den 4. januar 2008 sende statusopgørelser til organsiationerne. Den mere specificerede opgørelse vil blive sent senest den 21. januar 2008.

Såfrem organisationer ikke allerede har anmodet om en mere specificeret opgørelse, kan dette gøres frem til den 11. januar 2008.

Det skal understreges, at udmøntningsgarantien fortsat skal være opfyldt med udgangen af 2007. Kommunerne ifalder et strafbeløb på 15% af den manglende udmøntning af udmøntningsgarantien i 2007. Sager herom skal rejses overfor den enkelte kommune senest den 10. februar 2007.