Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har i dag den 18. dec. 2007 afholdt det første politiske forhandlingsmøde om OK 08.

Parterne har udsendt en fælles pressemeddelelse og indgået et protokollat om tilrettelæggelse af de videre forhandlinger.

Næste politiske forhandlingsmøde er den 21. januar 2008. Se evt. tidsplanen.