Status på udmøntningsgarantien i regionerne 2007

I forlængelse af gældende aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse er der mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet indgået en aftale vedrørende dokumentation af udmøntningsgarantien 2007. Endvidere er der udarbejdet en...