Status på udmøntningsgarantien i regionerne 2007

I forlængelse af gældende aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse er der mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet indgået en aftale vedrørende dokumentation af udmøntningsgarantien 2007. Endvidere er der udarbejdet en...

OK 08 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav

Sundhedskartellet har indledt overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverne i regioner og kommuner, og i den forbindelse er der udarbejdet en pjece (kravkatalog) med hhv. Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav. Vores melding til arbejdsgiverne er klar: Vores...

Sundhedskartellet til arbejdsgiverne: Vi dropper ikke lønfesten!

”Vi står langt fra hinanden,” konstaterer Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, efter det første møde med arbejdsgiverne om OK 08. Sundhedskartellet vil ikke aflyse lønfesten og tager afstand fra arbejdsgivernes krav om længere arbejdsuge, større fleksibilitet...

Deltidsansatte får adgang til et højere timetal

Sundhedskartellet har indgået en aftale, der sikrer, at de deltidsansatte får tilbudt ledige timer, inden de kan opslås eksternt. BaggrundAftalen udspringer af trepartsaftalens pkt. 8, der siger, at parterne på hvert af de offentlige overenskomstområder skulle...