Lønregulering pr. 1. oktober 2017

Den 1. oktober 2017 blev lønnen for Sundhedskartellets medlemmer i kommuner og regioner reguleret som følge af de lønstigninger, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2015. Lønnen reguleres med 0,29 % i regionerne og 0,165 % i kommunerne. Det betyder, at...

Lønstigningerne pr. 1. oktober

Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for den private, den kommunale og den regionale sektor, og dermed kan udmøntningerne fra reguleringsordningen/privatlønsværnet beregnes. På det regionale område udmøntes -0,13%, som modregnes i de aftalte generelle...

2 ud af 5 offentligt ansatte: Fokus på psykisk arbejdsmiljø halter

Nye tal viser, at to ud af fem offentligt ansatte mener ikke, at deres arbejdsgiver arbejder systematisk med det psykiske arbejdsmiljø. 41 procent eller to ud af fem offentligt ansatte mener ikke, at deres arbejdsgiver arbejder systematisk med det psykiske...