Resultatet af urafstemningen om OK21 i Sundhedskartellet viser samlet set et ja til forhandlingsresultatet.

Et flertal blandt Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådets medlemmer har imidlertid stemt nej til resultatet og DSR og Radiograf Rådet er derfor i gang med at finde ud af, hvad næste skridt skal være. Første skridt vil være at gå i tæt dialog med baglandet – ikke mindst de tillidsvalgte.

DSR og Radiograf Rådet vil anmode de øvrige organisationer i Sundhedskartellet om mulighed for at forfølge deres medlemmers afgørelser. DSR og Radiografrådet vil nu bl.a. afvente resultatet af afstemningerne i de andre offentlige fagforbund.

De øvrige organisationer i Sundhedskartellet har fået ja fra deres medlemmer og har nu mulighed for at tilslutte sig forhandlingsresultatet ved OK21.

Klik nedenfor for at se det samlede OK21-urafstemningsresultat