Udviklings- og forskningspulje i regionerne

Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. februar 2023 søge midler i Udviklings- og Forskningspuljen.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK21 oprettet  en udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:

  • Sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb
  • Digitalisering og teknologi.

Yderligere information om temaerne, kan findes her: Sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb og Digitalisering og teknologi

Vurdering af ansøgninger

Puljen kan søges af medarbejdere og ledere inden for Sundhedskartellets overenskomstområde på alle regionale arbejdspladser. Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer ansøgningerne, og de tilgodeser ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

  • udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
  • forbedring af kvaliteten i ydelserne
  • styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
  • styrkelse af videndeling.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forskningsprojekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 400.000 kr. bliver derfor prioriteret.

Hvornår og hvordan kan der søges?

Ansøgningsfristen er 1. februar 2023.

Her får du adgang til efond, hvor du kan sende din ansøgning.

Det er også her, du finder vejledning til ansøgningsskemaet.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende Udviklings- og Forskningspuljen, er du velkommen til at kontakte Mette Langager, Sundhedskartellet, Mel@dsr.dk tlf. 4045 8846 eller Dorthe Bentzen, Danske Regioner, dortb@regioner.dk, tlf. 2164 7546.