Efter to døgn og 18 timers forhandlinger, landede Forhandlingsfællesskabet mandag morgen den 15. februar en overenskomst for de næste tre år med Kommunernes Landsforening.

Aftalen indeholder generelle lønstigninger på 5,02 procent for hele perioden, hvilket er højere end de 4,42 pct., det lykkedes at lande for statens ansatte. Samtidig er der afsat 0,5 procent til organisationsforhandlinger.

”Det har været et par anspændt døgn, hvor vi har presset hårdt på for at få noget, der gav mere til medarbejderne. Jeg er lettet over, at det er lykkedes. Vi har fået højere generelle lønstigninger og organisationspuljer, som vi skal bruge til at forhandle lønforbedringer til Sundhedskartellets medlemmer. Det er vigtigt, for her har vores medlemmer stillet mange krav, og midlerne til organisationspuljer giver mulighed for, at vi forhåbentligt kan imødekomme medlemmernes krav”, siger Sundhedskartellets formand, Grete Christensen.

Det er også lykkedes at nå til enighed om en lavt- og ligelønspulje på 0,075 af rammen, som bla. udmøntes med 40 procent til ligeløn.

”Det er virkelig vigtigt, at vi er lykkedes med at fastholde lavt- og ligelønspuljerne i en tid, hvor COVID-19 har lagt store skygger over vores forhandlinger. Den negative reguleringsordning som følge af COVID-19 har fyldt rigtig meget i forhandlingerne, og det er en af grundene til de lange forhandlinger. I dét lys er jeg lettet over resultatet, og jeg er sikker på, at vi kan omsætte resultatet til glæde for Sundhedskartellets medlemmer på det kommunale område”, siger Grete Christensen.

Aftalen på det kommunale område indeholder bla. også forbedringer på områder som sorg-orlov, en justeret rammeaftale for seniorer med fokus på fastholdelse, tryghedspulje, arbejdsmiljø med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og en fortsættelse af et fuldtidsprojekt i kommunerne.

Nu udestår forhandlingerne med Danske Regioner, hvor Grete Christensen er forhandlingsleder.