Efter et døgns forhandlinger landede Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet lørdag en aftale for alle ansatte i regionerne.

Aftalen indeholder generelle lønstigninger for alle regionalt ansatte på 5,02 procent i perioden. Derudover er der aftalt at afsætte 0,45 procent i organisationsmidler.

”Det er lykkedes os at lande en aftale for de næste tre år, der sikrer reallønnen for alle ansatte og en videreførelse af reguleringsordningen, så lønudviklingen i regionerne følger med den private lønudvikling. Det er et tilfredsstillende resultat i lyset af omstændighederne”, siger Grete Christensen.

 

Herudover er der afsat en pulje med organisationsmidler

”Jeg er meget tilfreds med, at der er afsat organisationsmidler. Det er den største pulje til organisationsmidler på det regionale område i nyere tid. De skal nu udmøntes ved organisationsforhandlingerne søndag til gavn for medlemmerne”, siger hun.

Ud over løn rummer aftalen også en række andre forbedringer. Blandt andet styrkes indsatsen på seniorområdet og på arbejdsmiljøområdet med uddannelser for ledere, TR og AMiR, og der bliver indført udvidet ret til løn under sorg-orlov tillige med en tryghedspulje til brug ved afskedigelser.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været nogle svære forhandlinger, præget af Corona og den deraf følgende usikkerhed om økonomien. Under de givne forudsætninger er dette resultat det bedst opnåelige”, siger Grete Christensen.

Søndag fortsætter forhandlingerne med regionerne om udmøntning af diverse midler og puljer og med Kommunernes Landsforening i næste uge.

Efter forhandlingerne skal forligene til urafstemning hos medlemmerne. Forud for urafstemningen vil der blive rig lejlighed til debat om overenskomstresultatet.