Sundhedskartellet oversender i dag kravene til arbejdsgiverne for OK21. Coronaepidemiens store træk på sundhedsvæsenet styrker et længe næret ønske om bedre løn blandt medlemmerne.

 

De ansatte i sundhedsvæsenet har siden Coronaepidemiens start stået i forreste række og løftet en ekstraordinært stor sundhedsopgave af historiske dimensioner. Nu, hvor epidemien tager til i styrke, står Sundhedskartellets medlemmer stadig last og brast med et sundhedsvæsen, som allerede var i knæ efter flere års nedskæringer og produktivitetsforøgelser. Men nu skal lønnen følge med.

Det mener Sundhedskartellet, der i dag overrækker sine krav til de regionale og kommunale arbejdsgivere. Kravene omfatter højere løn, bedre arbejdsvilkår og en styrkelse af den ligeløns- og lavtlønspulje, der blev vedtaget ved OK18.

Forhandlingsfællesskabet oversender også deres krav i dag.

Formand for Sundhedskartellet, Grete Christensen, som forhandler på vegne af Sundhedskartellet med regionerne, siger:

”De sundhedsprofessionelle har i dén grad medvirket til en succesfuld omstilling af sundhedsvæsenet, som i forvejen var presset, da coronaen ramte Danmark. De har samtidig udvist både samfundssind og enorm fleksibilitet uden at få en ordentlig betaling for det under sundhedskrisen. Coronakrisen har også tydeliggjort behovet for ordentlige arbejdsvilkår og en forsvarlig organisering af arbejdet til gavn for både medarbejdere, patienter og borgere. Derfor går vi til OK21 med klare forventninger om at blive honoreret for vores indsats.”

Løn står øverst på listen hos medlemmerne
I løbet af efteråret har Sundhedskartellets medlemmer meldt deres ønsker ind til deres forbund, og der er blevet arbejdet hårdt og forhandlet for at nå frem til de fælles krav, der på fredag d. 18. december bliver genstand for de første drøftelser med arbejdsgiverne.

Bedre løn står højt på ønskelisten hos medlemmerne. Kravet har fået ekstra næring under coronakrisen men er reelt et ønske, som Sundhedskartellet har kæmpet for i flere år – og nu igen ved OK21, forklarer Grete Christensen:

”Hvis vi fortsat skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i det offentlige sundhedsvæsen, er der behov for en markant lønfremgang ved de kommende forhandlinger. Vi skal have en løn, som anerkender både uddannelsesniveau, ansvar og kompetencer. Selv når pandemien ikke raser, står de ansatte over for konstante forandringer, effektiviseringer, udvikling og nye arbejdsmetoder, der samlet set presser de ansattes arbejdsmiljø til det yderste – dette kan og skal vi gøre bedre sammen. De sundhedsprofessionelle er mere værd.”

Forhandlingsfællesskabet: Der er plads i økonomien
Under optakten til OK21 har det været fremme, at sundhedskrisen, som også er en økonomisk krise, kunne lægge en alvorlig dæmper på forventningerne til den samlede ramme for OK21.
Til det siger formand for FOA, Mona Striib, som står i spidsen for Forhandlingsfællesskabet, som Sundhedskartellet er en del af:

”Det er i dén grad brug for, at OK21 også er med til at udvikle attraktive arbejdspladser i kommuner og regioner. Der var i forvejen et højt arbejdspres – så kom coronaen og strammede grebet endnu mere. Alle faggrupper har udvist stor fleksibilitet under Covid-19 og sikret, at den offentlige sektor har fungeret til gavn for borgerne og velfærden. Vi er med på, at der er større usikkerhed om økonomien end normalt. Men vi anerkender ikke, at der kun skulle være økonomi til et magert resultat. Vi skylder vores medlemmer et ordentligt resultat.”

Forhandlingsfællesskabet stiller bl.a. krav om generelle procentuelle lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen, samt videreførelse af reguleringsordningen, så lønudviklingen i kommuner og regionerne følger med den private lønudvikling. Der er også krav om midler til et lavt- og ligelønsprojekt og midler til organisationsforhandlingerne.

Forhandlingerne starter først for alvor i januar. Indtil da vil Sundhedskartellet bruge tiden på at analysere og regne på modpartens krav.
De generelle krav bliver forhandlet sideløbende, hvor Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet, er delegationsleder for forhandlingerne på det regionale område mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN. Det er blandt andet her, at kravet om et ligelønsprojekt bliver forhandlet.

Find Sundhedskartellets, Forhandlingsfællesskabets, RLTN og KL’s overenskomstkrav på Sundhedskartellets hjemmeside.