Vejledninger til aftaler om kompetenceudvikling

I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et beløb til at fremme og understøtte regionernes og kommunernes kompetenceudviklingsindsats. Beløbet er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i henholdsvis regioner og kommuner.  ...

Evaluering skal gøre en forskel for offentlige ledere

Sundhedskartellet har under væksthusprojektet i samarbejde med KTO, KL og Danske Regioner udarbejdet en guide til ledelsesevaluering, som er et dynamisk redskab til at udvikle bedre ledelse. Guiden opstiller bl.a. 10 principper for god ledelsesevaluering.   De...

Ny aftale om trivsel og sundhed med Danske Regioner

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev der indgået aftale med Danske Regioner om trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Aftalen har virkning fra 1. april 2008. Det blev bl.a. aftalt en sundhedsfremmeordning, hvor MED-udvalget skal fastlægge retningslinjer...

Connie Kruckow: Uacceptabelt løngab

Ifølge en ny rapport fra Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) er begrebet ligeløn stadig sort snak i Danmark. Løngabet mellem mænd og kvinder, der er på 17-21 pct., har ikke ændret sig de sidste ti år. Ufatteligt og uacceptabelt i Danmark anno 2008, lyder...