Ifølge en ny rapport fra Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) er begrebet ligeløn stadig sort snak i Danmark. Løngabet mellem mænd og kvinder, der er på 17-21 pct., har ikke ændret sig de sidste ti år. Ufatteligt og uacceptabelt i Danmark anno 2008, lyder det fra Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet.
 
Ligelønskampen er op ad bakke. Og der er ikke sket noget på området de sidste ti år, andet end at det store løngab mellem mænd og kvinder blot er blevet mere uforklarligt. Det kan man læse i en ny SFI-rapport, som dokumenterer, at mænd i gennemsnit tjener 17-21 pct. mere end kvinder – på trods af, at kvinderne faktisk er bedre uddannet end mænd.
 
”Det viser med al tydelighed, at det er på høje tid, de ansvarlige beslutningstagere i Danmark kaster sig ind i ligelønskampen. SFI-undersøgelsen dokumenterer det store løngab, der er imellem mænd og kvinder, og viser klart, at kernen i hele ligelønsproblematikken skal findes i det kønsopdelte arbejdsmarked. Det kan ingen sidde overhørig,” siger Connie Kruckow.
 
Connie Kruckow påpeger, at Lønkommissionen er et vigtigt skridt i den rigtige retning. En vigtig opgave for kommissionen bliver at analysere løngabet på tværs af den offentlige og den private sektor.
 
”Det handler ganske enkelt om, at vi ikke vil acceptere, at de, der har en mellemlang videregående uddannelse, som f.eks. sygeplejersker, og som arbejder i det offentlige, tjener 27 pct. mindre end en privatansat – som oftest mænd – der har samme uddannelseslængde. Derfor ser vi frem til, at Lønkommissionen går skridtet videre og sammenligner de skæve lønninger på tværs af sektorerne,” fastslår Connie Kruckow.