Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev der indgået aftale med Danske Regioner om trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Aftalen har virkning fra 1. april 2008.

Det blev bl.a. aftalt en sundhedsfremmeordning, hvor MED-udvalget skal fastlægge retningslinjer for sundhedsindsatsen. Det kan fx være tilbud om massage, fysioterapi, motion mv.

I trepartsaftalen blev der endvidere afsat midler måling af medarbejdernes trivsel, sygefraværsstatistik, samt ret til en sygefraværssamtale ved længerevarende sygefravær

Aftalen omhandler også, at der skal være sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde. Ledelsen skal i sammenhæng med budgetbehandlingen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold

Derudover er det aftalt, at den europæiske aftale om vold og chikane skal implementeres. Det øverste MED-udvalg skal aftale retningslinjer for indsats mod vold, mobning og chikane.

Læs aftalen her