I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et beløb til at fremme og understøtte regionernes og kommunernes kompetenceudviklingsindsats. Beløbet er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i henholdsvis regioner og kommuner.
 
Sundhedskartellet har aftalt med Danske Regioner og KL, hvordan midlerne skal anvendes. Derudover har man udarbejdet en fælles vejledning om udmøntningen af midlerne.
 
Vejledningerne indeholder blandt andet en beskrivelse af:
  • Hvem aftalen gælder for
  • Hvordan midlerne udmøntes i den enkelte kommune eller region
  • Hvordan de lokale beslutningsfora og det koordinerende fora sammensættes
  • Hvilke opgaver de lokale beslutningsfora og det koordinerende forum kan/skal varetage
Se vejledning eller aftale på KL’s område
Se vejledning  på Danske Regioners område.
 
Bemærk, at aftalen med Danske Regioner er ikke endeligt underskrevet endnu, men den bliver lagt her på hjemmesiden hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere, kan du evt. se idekataloget på FTF’s hjemmeside