Aftale om ansættelsesbreve

Aftalen om ansættelsesbreve er nu blevet underskrevet med KL. Aftalen er ændret i § 5, stk. 4, idet der ved OK08 blev aftalt, at godtgørelsesniveauet som en lønmodtager kan tilkendes, hvis en kommune ikke har overholdt sin oplysningspligt, svarer til den til enhver...

Forsker: Løngab er en bombe under velfærden

Ny undersøgelse fra SFI dokumenter, at offentligt ansatte Sundhedskartelmedlemmer med mellemlange videregående uddannelser har et løngab på hele 35 procent i forhold til sammenlignelige grupper i det private. Tallene stammer fra 2006 og er de nyeste tilgængelige. ”En...

Ny aftale med KL om trivsel og sundhed

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev der indgået aftale med KL om trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Aftalen har virkning fra 1. april 2008. Der blev aftalt en sundhedsfremmeordning, hvor SU/MED-udvalget skal fastlægge retningslinjer for kommunens...

Aftale med KL om fravær af familiemæssige årsager

Sundhedskartellet har underskrevet aftale med KL om fravær af familiemæssige årsager. Klik her for at se aftalen. Ved OK 08 blev der aftalt en forbedring af retten til lønnet barselsorlov samt adoptionsorlov. Desuden blev der aftalt en øremærkning af barselsorloven...