Sundhedskartellet har under væksthusprojektet i samarbejde med KTO, KL og Danske Regioner udarbejdet en guide til ledelsesevaluering, som er et dynamisk redskab til at udvikle bedre ledelse. Guiden opstiller bl.a. 10 principper for god ledelsesevaluering.
 
De fleste offentlige ledere er glade for at få deres indsats evalueret af med-arbejdere og chefer. Og hvis ledelsesevaluering udføres ordentligt er det et dynamisk redskab til at udvikle bedre ledelse. En ny guide opstiller ti principper for god ledelsesevaluering.
Næsten halvdelen af landets knap 70.000 offentlige ledere har allerede del-taget i en ledelsesevaluering. Den anden halvdel kommer sikkert til det in-den længe, for ifølge regeringens trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter bør ledelsesevaluering omfatte alle offentlige ledere.
 
Lederne har generelt taget godt imod metoden. Nyere undersøgelser viser, at det store flertal af offentlige ledere er glade for den systematiske tilbage-melding fra medarbejdere, lederkolleger og egen chef.
 
Guiden opstiller ti principper, der skal sikre, at både lederne og organisationen får noget godt ud af evalueringen. Blandt andet er det afgørende, at formålet står klart for alle, at der følges systematisk op på resultaterne, og at evalueringen ikke tilrettelægges som en personlig eksamen for den enkelte leder.
 
Guiden er den første samlede fremstilling af de overvejelser, kommuner og regioner bør gøre sig, når de planlægger at evaluere deres ledelse. Den er udarbejdet af Væksthus for Ledelse i samarbejde med Sundhedskartellet.
Se guiden