Debatindlæg: Sygehusene er i krise – Folketinget skal handle hurtigt

Bragt i Avisen Danmark den 7. juni 2019 Af Helga Schultz, Lisbeth Lintz, Grete Christensen, Torben Klitmøller Hollmann og Bodil Otto Formand for Yngre Læger, formand for Overlægeforeningen, formand for Sundhedskartellet, sektorformand i FOA og formand for HK Kommunal...

Debatindlæg: Besparelser på supersygehusene rammer patienterne

Bragt i Altinget den 4. juni 2019 Af: Lisbeth Lintz,formand for Overlægeforeningen; Helga Schultz, formand for Yngre Læger; Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet; Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA og Bodil Otto, formand for HK/Kommunal.  ...

Debatindlæg: Behandl os ordentligt – uanset herkomst

Bragt i Avisen Danmark den 24. maj 2019 Af: Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen; Helga Schultz, formand for Yngre Læger; Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet; Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand FOA og Bodil Otto, formand for HK/Kommunal....
Grete Christensen: Den offentlige aftalemodel er asymmetrisk

Grete Christensen: Den offentlige aftalemodel er asymmetrisk

Foto: Philip Davali DEBATINDLÆG: Der er brug for at nedsætte et udvalg, som skal kigge på, hvordan den danske aftalemodel kan tilpasses den offentlige sektor. Der skal rettes op på den nuværende magtasymmetri, der tilgodeser politiker-arbejdsgiver-dobbeltrollen,...