Bragt i Berlingske den 8. juli 2019

Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for FOA; Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen; Bodil Otto, formand for HK/Kommunal; Helga Schultz, formand for Yngre Læger; Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

De sundhedsansatte hilser den nye regering og vores nye sundhedsminister, Magnus Heunicke, velkommen og ser frem til at samarbejde om at skabe bedre arbejdsvilkår for de ansatte og bedre behandling for patienterne.

Den politiske aftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten viser gode takter på sundhedsområdet. Det gælder ikke mindst i forhold til mere personale, bedre arbejdsforhold og udnyttelse af medarbejdernes kompetencer. Og det glæder os, at sundhedsministeren følger op ved bl.a. at sige, han lytter til de ansattes bekymringer og vedstår, at der ikke er blevet passet ordentligt på sundhedsvæsenet de seneste år.

Som repræsentanter for 110.000 social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, lægesekretærer, bioanalytikere og andre sundhedsfaglige grupper på de danske sygehuse, ser vi frem til at samarbejde om løsningerne og stiller vores faglige viden til rådighed.

Så længe personalet må løbe så stærkt, at de bliver syge og nedslidte, er det nemlig slet ikke nok at lade udgifterne til sundhed følge befolkningsudviklingen, svarende til en vækst på godt én procent. Hvis vi også skal nedbringe det nuværende arbejdspres for personalet, dække medicinforbruget og sikre de nyeste behandlingsmetoder, skal der sættes flere penge af.

Hvis ikke danskerne skal opleve et ringere sundhedsvæsen, er der brug for at investere ikke én men to procent mere i sundhedsvæsenet om året frem til 2025. Det konkluderer en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som bakkes op af flere sundhedsøkonomer. Læs rapporten hér.

Et rigt samfund som det danske bør have råd til et sundhedsvæsen med tid til patienterne og mulighed for den nyeste behandling. Sandheden er imidlertid, at sundhedsvæsenet er ved at bukke under for vægten af politikernes og befolkningens forventninger, som ikke matches af ressourcerne. Men indtil nu har politikerne ikke i tilstrækkeligt omfang taget problemerne i sundhedsvæsenet alvorligt.

Derfor glæder det os, at den nye regering forholder sig til underfinansieringen af velfærden og sigter efter at finde ekstra finansiering ud over at dække presset fra befolkningsudviklingen.

Vi håber, at den nye regering vil arbejde målrettet for, at det også skal gælde sundhedsvæsenet, når der forhåbentligt snart tages hul på de regionale og kommunale økonomiforhandlinger.