Bragt i Avisen Danmark den 7. juni 2019

Af Helga Schultz, Lisbeth Lintz, Grete Christensen, Torben Klitmøller Hollmann og Bodil Otto
Formand for Yngre Læger, formand for Overlægeforeningen, formand for Sundhedskartellet, sektorformand i FOA og formand for HK Kommunal – samlet i Sygehussamarbejdet.

Kære folketingsmedlemmer,

Tillykke med valget! Nu skal I i arbejdstøjet, og ikke mindst på sygehusområdet kalder alvoren. Her skal I agere hurtigt og beslutsomt, af hensyn til både patienter og personale, for her går udviklingen desværre den forkerte vej.

Vi er 110.000 ansatte på sygehusene, der forventer, at I investerer ikke én, men to procent mere i sundhedsvæsenet om året frem til 2025 – ellers bliver der ikke hænder nok til flere patienter. Størstedelen af de midler, som er afsat til sundhed det sidste årti, har knap nok kunnet dække det stigende antal patienter og borgeres behov for pleje og behandling. Og samtidig medfører udviklingen dyrere, men også bedre behandlinger. Det siger sig selv, at fortsat underfinansiering er den direkte vej mod udhuling af ét af de velfærdsgoder, der optager danskerne allermest.

Vi forventer også, at I viser politisk mod til prioritering – vi opfordrer jer til at sige sandheden til vælgerne og tage ansvar for, at der ikke er råd til alt. Vi skal nok prioritere i det daglige, men politisk skal I melde ud, hvad der skal bruges penge på, og hvad der ikke skal bruges penge på.

Vi mener også, at det er nu, at I skal sørge for et ordentligt arbejdsmiljø for personalet – ikke bare for vores skyld, men først og fremmest for patienternes – for i sidste ende rammer arbejdspres og travlhed patienterne med risiko for, at det går ud over patientsikkerheden.

Og endelig et godt, fagligt råd: Vis personalet tillid! Det kan I gøre ved at sikre, at rette kompetencer benyttes til de rette opgaver.

Se annonce, bragt i JP, Politiken og Avisen Danmark.