Bragt i Avisen Danmark den 24. maj 2019

Af: Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen; Helga Schultz, formand for Yngre Læger; Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet; Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand FOA og Bodil Otto, formand for HK/Kommunal.

Flere politikere taler her i valgkampen om borgere med anden etnisk baggrund end dansk som en belastning for det danske samfund. Som repræsentanter for ca. 110.000 ansatte i det danske sygehusvæsen ærgrer vi os. Og vi undrer os over denne unuancerede debat.

På alle danske sygehuse arbejder der personale med mange forskellige nationale baggrunde. Nogle er danske gennem mange generationer. Nogle kommer fra familier, der har boet i Danmark i få generationer. Og nogle ansatte har kun boet i Danmark i kort tid. Men fælles er, at de alle knokler for at sikre borgere og patienter den bedst mulige behandling og pleje. Og sikkert er det, at vi har brug for samtlige ansatte.

De sundhedsfaglige uddannelser er meget søgte – også af studerende og elever med anden etnisk baggrund end dansk. 20 procent af eleverne på social- og sundhedsuddannelserne har anden baggrund end dansk, og sidste år var 27 procent af de nyuddannede bioanalytikere af anden etnisk baggrund end dansk. Hertil kommer hospitalsansatte med udenlandske uddannelser, der naturligvis skal have den nødvendige støtte på arbejdspladsen – ikke mindst hvad angår sproget.

Vi har med andre ord et sundhedsvæsen, som hverken nu eller i fremtiden kan hænge sammen, hvis vi ikke havde vores mange gode kolleger med forskellige nationale baggrunde.
Sundhed er et af de emner, der optager danskerne allermest. Også når der er valg.

Men sygehusvæsenet er dokumenteret underfinansieret. Vi ser medarbejdere, der nogle steder er så fortravlede, at det kan udgøre en risiko for patientsikkerheden. Et personale, som ikke har rammerne til at udføre den kerneopgaver, de hver især brænder for. Og sygehusafdelinger, der indimellem må sende patienter hjem, før de er klar til det, fordi der simpelthen ikke er plads til dem.

Vi ser et sundhedsvæsen, der risikerer at falde sammen på grund af de store demografiske ændringer, vores samfund står over for med markant flere ældre og flere med kroniske sygdomme.

Der er derfor brug for, at I som politikere sikrer, at den økonomiske ramme for sygehusene kan stige med to procent årligt, så arbejdspresset ikke bliver så voldsomt, at både patienter og ansatte taber på det. At ingen patienter falder imellem to systemer – og det kan godt sikres, uden at regionerne bliver nedlagt. At sundhedsvæsenet bliver indrettet, så alle faggrupper bruger deres kompetencer på deres kerneopgaver – og ikke alt muligt andet. Og så er der brug for politisk lederskab til at foretage den overordnede prioritering i sundhedsvæsenet.

Så kære politikere: Løft blikket og ret det mod sundhedsvæsenets store udfordringer. Og tal så ordentlig til og om vores kolleger, som har en anden baggrund end dansk. Det bliver umuligt at løfte sundhedsopgaven de kommende år uden dem, og vores kolleger med anden baggrund end dansk skal behandles med respekt og ordentlighed.