Gør sygehuse til attraktive arbejdspladser

Under overskriften, Gør sygehuse til attraktive arbejdspladser, har Jyllandsposten d.d. bragt et debatoplæg udarbejdet af Connie Kruckow og Kristian Ebbenskov.  

Høringssvar vedr. seniorjob og forskelsbehandling

Sundhedskartellet har afgivet 2 høringssvar vedrørende: Lovforslag om seniorjob Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) Begge høringssvar kan også downloades...

Nye lønninger pr. 1. oktober 2006

De nye lønninger for Sundhedskartellets lønskala kan hentes på hjemmesiden under punktet ”løntabeller”. Samtidig er Sundhedskartellets lønberegner blevet opdateret med de nye lønsatser, og den afspejler også, at en del af områdetillæggene er blevet gjort...

Optjening af ferie med løn i den ulønnede del af barselsorloven

KL og Danske Regioner anerkender nu, at overenskomstansatte, der efter 1. oktober 2005 afholder barselsorlov uden løn, samtidig optjener ret til løn under ferie i det efterfølgende ferieår.   Baggrunden for dette er, at Arbejdsdirektoratet tidligere...