Høringssvar vedr. seniorjob og forskelsbehandling

Sundhedskartellet har afgivet 2 høringssvar vedrørende: Lovforslag om seniorjob Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) Begge høringssvar kan også downloades...

Nye lønninger pr. 1. oktober 2006

De nye lønninger for Sundhedskartellets lønskala kan hentes på hjemmesiden under punktet ”løntabeller”. Samtidig er Sundhedskartellets lønberegner blevet opdateret med de nye lønsatser, og den afspejler også, at en del af områdetillæggene er blevet gjort...