Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler søges!

Projekt ”Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø” har til formål at belyse erfaringer med anvendelse af rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler fra 1999. Konsulentfirmaet TeamArbejdsliv står for indsamling af data. Læs her

Overenskomst SOSU-lærere

Der er nu underskrevet en overenskomst for lærere ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Overenskomsten er gældende frem til 31. marts 2008

Elektroniske lønspecifikationer

Sundhedskartellet, KTO, KL og Amtsrådsforeningen har sammen udarbejdet et vejlednings- og inspirationsmateriale, som kan medvirke til, at en eventuel overgang til elektroniske lønspecifikationer forløber tilfredsstillende for såvel arbejdsgivere som medarbejdere....