Ny Udviklings- og Forskningspulje i regionerne

Danske Regioner og Sundhedskartellet har etableret en pulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. oktober 2016...

Lønstigningerne pr. 1. oktober

Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for den private, den kommunale og den regionale sektor, og dermed kan udmøntningerne fra reguleringsordningen/privatlønsværnet beregnes. På det regionale område udmøntes -0,13%, som modregnes i de aftalte generelle...

OK15-resultatet formelt på plads

Nu har alle organisationer i forhandlingsfællesskabet, arbejdergiverne i KL og regionerne godkendt de nye overenskomster og aftaler. De nye overenskomster og aftaler er nu godkendt af Sundhedskartellet og alle øvrige organisationer i Forhandlingsfællesskabet. Det...