Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for den private, den kommunale og den regionale sektor, og dermed kan udmøntningerne fra reguleringsordningen/privatlønsværnet beregnes. På det regionale område udmøntes -0,13%, som modregnes i de aftalte generelle lønstigninger på 0,35%. Det vil sige, at der udmøntes ca. 0,22% i lønstigninger den 1. oktober. På det kommunale område udmøntes 0,11%, og derudover er der aftalt generelle lønstigninger på 0,35%. Det vil sige, at lønnen i alt stiger med ca. 0,46% Forskellen i udmøntningerne mellem regioner og kommuner skyldes, at lønudviklingen har været forskellig på de to områder.