Forhandlinger med KL sat på pause

Forhandlingerne om en overenskomstfornyelse for ansatte i landets kommuner er blevet sat på pause indtil videre. Fredag var afsat til, at Forhandlingsfællesskabet skulle forhandle overenskomst med KL for 440.000 medlemmer ansat i landets kommuner. Men sent fredag...

Det offentlige må ikke blive et andenrangs arbejdsmarked

En del af de igangværende overenskomstforhandlinger foregår via Forhandlingsfællesskabet, hvor Dansk Sygeplejeråds og Sundhedskartellets formand, Grete Christensen, er forhandlingsleder på det regionale område. I dette interview svarer hun og regionernes...

Forhandlingsmøde aflyst i god forståelse

Dagens overenskomstforhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner er blevet aflyst i god forståelse mellem parterne. Årsagen er, at der er brug for mere tid til en yderligere teknisk afklaring på en række områder. Efter planen skulle...

Forhandlinger med KL om MED og seniordage

I dag mødtes Forhandlingsfællesskabet med KL til endnu en runde forhandlinger i forbindelse med overenskomstfornyelsen OK15. På dagsordnen for dagens forhandlinger var MED-systemet og seniordage. Der var dækket op til endnu en forhandlingsrunde i KL, da...

Forhandling om arbejdstid i kommunerne

KL har rejst krav om mere forenklede og ensartede arbejdstidsregler ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Det har Sundhedskartellet sympati for og kræver samtidig større forudsigelighed i tilrettelæggelsen af arbejdet. I dag holdt repræsentanter fra...