I dag mødtes Forhandlingsfællesskabet med KL til endnu en runde forhandlinger i forbindelse med overenskomstfornyelsen OK15. På dagsordnen for dagens forhandlinger var MED-systemet og seniordage.

Der var dækket op til endnu en forhandlingsrunde i KL, da Forhandlingsfællesskabet fredag eftermiddag under ledelse af Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening og forhandlingsleder for Forhandlingsfællesskabet, tog hul på en ny omgang af forhandlingerne om en overenskomstfornyelse på det kommunale område. Fra Sundhedskartellet deltog formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, Grete Christensen.

”MED-systemet (MED står for medindflydelse og medbestemmelse, red.) er et centralt område for os, fordi et velfungerende TR- og MED-system er en forudsætning for et konstruktivt lokalt samarbejde. Derfor er området også alt for vigtigt til, at vi laver snuptagsløsninger, der let lander i snuptagsulykker”, siger Grete Christensen og henviser til KL’s krav på området.

Modsat Forhandlingsfællesskabet vil KL nemlig gerne afskaffe de såkaldte forhandlingsorganer i MED-systemet, der nedsættes ved blandt andet større organisationsændringer.

”Vi er naturligvis åbne over for at forbedre og forny systemet. Derfor har vi foreslået, at vi i den kommende overenskomstperiode analyserer systemet nærmere sammen med KL. På dén måde får vi et fælles vidensgrundlag og et solidt fundament som udgangspunkt for at udvikle systemet i fremtiden”, siger Grete Christensen og understreger:

”Det lokale samarbejde i MED er trods alt et kerneomdrejningspunkt i den danske aftalemodel, som vi kæmper for.”

Ønsker flere seniordage
Et andet område, der kort var på bordet ved dagens forhandling, var seniordage. KL vil tilpasse mulighederne for seniordage efter Tilbagetrækningsreformen, der blev vedtaget i Folketinget i 2012.

I reformen forkortes efterlønsperioden gradvist, og folkepensionsalderen hæves. Det er en tilsvarende forskydning af muligheden for seniordage, som KL ønsker. Eksempelvis har sygeplejersker i dag mulighed for seniordage, når de er fyldt 60 år. KL tager udgangspunkt i dén mulighed, at der sker en gradvis forskydning til 64 år.

”I Forhandlingsfællesskabet har vi rejst krav om flere seniordage til medlemmerne. Så vi er et stykke fra hinanden på det punkt. Men jeg synes, at det er værd at understrege, at forskydningen til de 64 år er KL’s forhandlingsudgangspunkt. Jeg er optimistisk med hensyn til, at vi finder en løsning, alle kan se sig selv i”, siger Grete Christensen.

Ifølge tal fra Dansk Sygeplejeråd udgør sygeplejersker på 60 år eller derover 9 procent af de erhvervsaktive medlemmer. Ifølge fremskrivninger vil sygeplejersker på 60 år eller derover i 2025 udgøre 13 procent af de erhvervsaktive medlemmer. Tallene dækker både regioner og kommuner.