KL har rejst krav om mere forenklede og ensartede arbejdstidsregler ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Det har Sundhedskartellet sympati for og kræver samtidig større forudsigelighed i tilrettelæggelsen af arbejdet. I dag holdt repræsentanter fra Sundhedskartellets forhandlingsdelegation møde med KL’s forhandlere om arbejdstidsreglerne.
 
En af de større knaster i overenskomstfornyelsen på det kommunale område handler om arbejdstid. Sundhedskartellet ønsker en større forudsigelighed i arbejdstiden, så den enkelte sygeplejerske bedre kan skabe balance mellem sit arbejds- og privatliv. Mens KL på den anden side har en række forringelseskrav.
”Desværre er der en del af kravene fra KL, som er decideret forringelseskrav, altså krav, der forringer sygeplejerskernes nuværende vilkår. Det vil vi naturligvis ikke være med til”, sagde Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og forhandlingsleder for Sundhedskartellet, forud for dagens møde.
Efter mødet, der blev afholdt hos KL i København, fortalte Grete Christensen, at der have været en god stemning:
”Det var et konstruktivt møde, hvor vi fik gjort vores synspunkt meget klart over for KL. Vi vil ikke være med til forringelser af sygeplejerskernes arbejdstidsregler. Det er helt afgørende for os, at arbejdstiden er gennemskuelig og forudsigelig.”
I alt har Sundhedskartellet 28.000 medlemmer på det kommunale område – heraf 14.000 sygeplejersker.
I dagens forhandlinger deltog også FOA og SL, der har samme linje som Sundhedskartellet. OK15-forhandlingerne skal være afsluttet senest 28. februar, hvorefter forhandlingsresultaterne sendes til urafstemning.
Overblik: Det forhandler vi om
Der er mange bolde i luften under forhandlingerne om den kommende overenskomstfornyelse OK15 på det regionale område og i kommunerne. Derfor har Sundhedskartellet udarbejdet en oversigt over nogle af de krav, der forhandles om. Se oversigten her.