Den 13. november 2023 mødtes tillidsfolk fra alle Sundhedskartellets 8 organisationer til TR-træf i Odense for at drøfte muligheder og udfordringer ved de kommende overenskomstforhandlinger. Mødets formål var også at skabe en fællesskabsfølelse i Sundhedskartellet om OK24.

Over 700 tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter deltog på mødet, hvor programmet bl.a. bød på oplæg fra organisationernes formænd om forventningerne til OK24, oplæg om sundhedsvæsenets udfordringer og muligheder fra tidligere sundhedschef, debattør og medlem af Strukturkommissionen, Sidsel Vinge, og paneldiskussion med tillidsrepræsentanter om mulige dilemmaer omkring OK24.

Dagen blev afrundet med, at Sundhedskartellets Ligelønspris blev uddelt til Emma Holten for hendes arbejde med at sætte ligelønsdebatten og de kvindedominerede gruppers værdi på dagsordenen. Du kan læse den fulde begrundelse for tildelingen af prisen her.

Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet er lige nu i gang med at behandle og prioritere kravene til OK24, så kravene kan udveksles med arbejdsgiverne den 15. december 2023.