Trivsel – har vi råd til at lade være? – Læs inspirationskatalog om trivsel

Det er vigtigt at prioritere og fastholde det gode arbejde med trivsel på arbejdspladserne i en tid med nye besparelser og større krav til produktivitet.

Find inspiration til trivsel i kataloget, Trivsel – har vi råd til at lade være?, som kan downloades fra Personaleweb.

Gå til Personalewebs hjemmeside. 

Resultat af 250 medarbejdere og lederes arbejde
Kataloget blev til på baggrund af 250 engagerede medarbejderes og lederes erfaringer og forslag til konkrete handlinger, som kan skabe trivsel og produktivitet. Det skete, da Det Personalepolitiske Forum satte fokus på koblingen mellem trivsel og stigende krav til produktivitet, da det den 10. september 2010 afholdt temadrøftelsen ”Trivsel – har vi råd til at lade være?”

Hent kataloget og læs mere

På Personalewebs hjemmeside kan du læse mere om baggrunden og du kan hente kataloget fra hjemmesiden.