Sundhedskartellet er medarrangør af 2 temadage om forhandling af nye MED-aftaler. De foregår:
  • Aalborg Kongres & Kultur Center, torsdag den 21. sep. 2006, kl. 9.30 – 14.30
  • Odense Congress Center, fredag den 22. sep. 2006, kl. 9.30 – 14.30
Deltagere: Temadagene henvender sig til personer, der er eller bliver involveret i forhandlingen af en ny MED-aftale.
Programmet indeholder nedenstående emner, og der kan læses mere i vedlagte indbydelse/program, der også kan downloades her:
  • Erfaringer med MED: Oplæg om de forrige forhandlinger, og hvad det hidtidige arbejde med MED giver anledning til at overveje. Ved Steen Navrbjerg, FAOS.
  • Sådan gribes forhandlingen konstruktivt an: Hvad skaber en fair og tilfredsstillende forhandlingsproces. Ved forhandlingsrådgiver Søren Viemose, Kalø Vig Kursuscenter.
  • Forhandling og MED i praksis: Hvilke erfaringer er der med MED, som med fordel kan inddrages i forhandlingen, og hvordan tilrettelægges en god forhandlingsproces? Ved repræsentanter for MED-kommuner og amter.
  • Arbejdsmiljø på dagsordenen: Arbejdsmiljø er et af de emner, der kan få stor opmærksomhed, når der forhandles MED-aftaler. Hør hvordan der arbejdes med at fastholde og udvikle arbejdsmiljøindsatsen. Ved Preben Meier Pedersen, KL og Jan Kahr, KTO
Tilmelding kan ske direkte ved at klikke her 
 
Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, dog senest den 5. september 2006.
Arrangør: KL, Amtsrådsforeningen, KTO og Sundhedskartellet
 
Du kan læse mere på personalewebs hjemmeside