Sundhedskartellet har i dag afgivet høringssvar til lovforslag om ændring af sundhedsloven (ophævelse af eksklusivbestemmelser mv.) Du kan læse det her