Fredericia Messecenter var fyldt af engagement og debat, da flere end 1.000 sundhedsprofessionelle fra hele Sundhedskartellet tirsdag mødtes til stormøde for at skyde OK15 i gang.

Sundhedskartellets formand Grete Christensen åbnede konferencen. I sin åbningstale pegede Grete Christensen blandt andet på, at kvalitet skal gå forud for produktivitet.

”Sygehusene har gennem de seneste år præsteret nogle ret utrolige produktivitetsforbedringer. Det er lykkedes at behandle mange flere patienter for de samme penge. Men personalet på sygehusene har også løbet stærkt. Man kommer altså ikke sovende til rekordstore produktivitetsforbedringer på omkring fire procent om året. Og nu er vi der, hvor det vil gå ud over kvaliteten, ” sagde Grete Christensen og fortsatte:

”Noget af det samme billede tegner sig på det kommunale område, hvor kommunerne af frygt for sanktioner, sparer mere end der egentligt kræves af dem.”

Paneldebat om forventningerne til OK15
Åbningstalen blev efterfulgt af en paneldebat om OK15 mellem Michael Ziegler fra KL, Anders Kühnau fra Danske Regioner, Bente Sorgenfrey fra FTF, Flemming Vinther fra CFU og Grete Christensen.

”Det vigtigste for Sundhedskartellets grupper er respekt for professionerne og for vores fagligheder. Og den respekt skal kunne genfindes i overenskomsterne,” pegede Grete Christensen på som noget af det vigtigste ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Grete Christensen uddybede:

”Medarbejderne i den offentlige sektor skal vide, at de er værdsatte. Husk på, at den private sektor ikke kan fungere uden den offentlige sektor. De offentligt ansatte skal have mere i løn.”

Væk med unødig dokumentation
Mange medlemmer af Sundhedskartellet oplever dagligt at spilde tid på unødig dokumentation. Derfor var emnet helt centralt i paneldebatten. Og alle paneldeltagerne var enige om, at der er for meget unødig dokumentation. Hvorvidt den unødige dokumentation kan reduceres via overenskomstforhandlinger var der dog ikke enighed om.

”Jeg tror ikke, at overenskomsterne vil føre til mindre dokumentation,” sagde Anders Kühnau fra Danske Regioner.

Grete Christensen mente til gengæld, at arbejdsgiverne skal tage et ansvar for at få ryddet op i den unødige dokumentation.

”Regionerne bliver nødt til at tage et ansvar. I Sundhedskartellet vil vi gerne sikre en kvalitet, der gør, at vi kan udvikle og forske. Den slags dokumentation skal vi beholde. Men der er en række andre ting, hvor vi oplever, at vi laver unødig dokumentation, eksempelvis i form af tjeklister, der ikke bliver brugt til noget som helst. Derudover oplever sygeplejersker og andre, at it-systemerne på deres arbejdspladser ikke ’taler’ sammen. Det betyder, at den samme dokumentation skal udføres i flere systemer. Det skal der ryddes op i,” sagde Grete Christensen.

Anders Kühnau medgav senere i debatten, at regionerne havde et medansvar for den unødige dokumentation.

Sidst på dagen gik Sundhedskartellets 11 organisationer i enerum hver især for at debattere forventningerne til OK15. På konferencen blev der omdelt en folder med bud fra de 11 formænd for Sundhedskartellets organisationer på, hvad de ser som de største udfordringer og muligheder ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Læs folderen her