86,7 pct. af Sundhedskartellets medlemmer har stemt ja til den nye overenskomst. Det er et meget tilfredsstillende resultat efter en lang og nødvendig konflikt, siger Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow.

Medlemmernes stemmeafgivning er ikke til at tage fejl af: Et stort ja til forhandlingsresultatet på 13,3 pct.

86,7 pct. af Sundhedskartellets medlemmer har stemt ja, 11 pct. har stemt nej og 2,2 pct. har stemt blankt. I alt var stemmeprocenten på 65,8 pct.

Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, er meget tilfreds med ja’et og den høje stemmeprocent.

”Vi har ført en langsigtet kamp for ligeløn, og på den korte bane betød det, at vi sprængte rammen og fik mere end de 12,8 pct. som arbejdsgiverne oprindeligt tilbød os. Det er et godt resultat, som medlemmerne nu klart kvitterer for,” siger Connie Kruckow, der samtidig fremhæver medlemmernes afgørende rolle i konflikten.

”Medlemmerne har spillet en central rolle, fordi de var med til at skabe opmærksomhed og sympati omkring vores sag. Samtidig medvirkede de til at lægge et massivt politisk pres. Regeringen blev bløde i knæene, og det fik i 11. time arbejdsgiverne på andre tanker, så de kunne tilbyde os et historisk højt resultat.”

Kruckow konstaterer, at selvom medlemmernes otte en halv uger lange konflikt nu definitivt er slut, så fortsætter kampen for ligeløn, fremtidssikringen af det offentlige sundhedsvæsen og fornyelsen den danske aftalemodel.

”Vi har rejst en moderne ligelønskamp, fordi vi kræver lige løn for lige uddannelse, ligeløn mellem offentligt og privat ansatte og ligeløn mellem kvinder og mænd. Det er en kamp, hvor vi er oppe imod etablerede interesser og traditionelle magtbastioner, men vi tager de tærsk, det giver at stå i forreste række – og vi bliver ved,” siger hun og tilføjer:

”Vi har sat en dagsorden omkring den store rekrutterings- og fastholdelseskrise, som sætter det offentlige sundhedsvæsen under pres. Og vi har under konflikten sendt et markant signal om, at den danske model skal nytænkes. Der er brug for en ligelønskommission, hvis det på den lange bane skal lykkes at skabe ligeløn i Danmark,” siger Connie Kruckow.

Se stemmefordelingen