Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg har på sit møde den 21. september 2007 fastlagt sine målsætninger for sundhedsprofessionsbacheloruddannelserne.

Den grundlæggende målsætning
Sundhedsuddannelserne skal grundlæggende sikre, at de sundhedsprofessionelle offensivt kan bidrage til udvikling og forskning inden for eget specifikke kliniske og teoretiske fagområde. Udviklingen af sundhedsprofessionsuddannelserne skal derfor afspejle de udfordringer, i form af ændringer i sundheds- og sygdomsbilledet og de strukturelle, teknologiske og ressourcemæssige ændringer, der præger udviklingen inden for sundhedssektoren.

Sundhedsuddannelserne skal gøre de færdiguddannede i stand til at arbejde på et højt fagligt niveau, og dermed levere den bedst mulige kvalitet til gavn for patienter og borgere.

3 perspektiver
Sundhedskartellets målsætning har 3 perspektiver:

  • Praksis
  • Uddannelse
  • Udvikling og forskning

Disse tre perspektiver skal ses i en sammenhæng, hvor de gennem et tæt og integreret samspil er de afgørende faktorer for generering af ny viden og dermed den løbende kvalitetsudvikling af uddannelserne.

Læs mere om Sundhedskartellets målsætninger på uddannelsesområdet