Den 3. september er det 10 år siden, Sundhedskartellet blev stiftet som forhandlings- og samarbejdsorganisation for mere end 100.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren. Det vil vi gerne markere med en reception. Receptionen finder sted:

Mandag den 3. september 2007, kl. 15.30-17.00 i Kvæsthuset,
Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sundhedskartellet ønsker sig ingen gaver. Vi opfordrer i stedet til, at man betænker organisationen Læger uden Grænser.
 
Med venlig hilsen
Connie Kruckow
Formand
 
Donationer kan indbetales til Læger uden Grænser på giro 008-1000 eller til Danske Bank reg. 4190 konto 0081000. På indbetalingen skal anføres: Sundhedskartellets 10 års jubilæum, den 3. september 2007, Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K samt eget navn/organisation.
 
Download invitation