I erklæringen er der enighed om, at et godt, tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere, som er et vigtigt omdrejningspunkt for en tilfredsstillende omstillingsproces. Herunder behovet for klar information om omstillingens forløb og dens betydning for den enkelte medarbejder.
 
Når det drejer sig om MED og SU-udvalg henvises der til den særlige fælleserklæring om dialogfora og midlertidige tværgående samarbejdsudvalg i forbindelse med strukturreformen, som tidligere er udsendt.
 
Parterne har indledt en fælles afklaring af ansættelsesvilkår i forbindelse med strukturreformen. Sigtet er at der kan opnås størst mulig tryghed for den enkelte medarbejder i forbindelse med strukturreformen.