Under forhandlingerne i Forligsinstitutionen er Sundhedskartellet blevet enige med Regionernes Lønnings- og Takst Nævn (RLTN) og KL om en række mindre forbedringer og rettelser i forhold til de fire indgåede delforlig.
 
Med begge arbejdsgivere er der aftalt følgende
  • Mulighed for tjenestefri med løn på barns anden sygedag
  • Kompensation for personalegoder – udmøntes som en generel lønforhøjelse på 0,2 pct.
  • Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse med 0,45 pct.
Med RLTN er der herudover bl.a. aftalt:
  • Yderligere grundlønsforhøjelser / forhøjede tillæg til fx erfarne medarbejdere
  • Forhøjelse af den generelle pension. Forhøjelsen ligger ud over de forhøjelser af pensionen, der allerede er aftalt i delforlig 4
Med KL er der aftalt:
  • Forhøjelse af den generelle pension. Forhøjelsen ligger ud over de forhøjelser af pensionen, der allerede er aftalt i delforlig 4
Alle de nævnte forbedringer og korrektioner er aftalt under forudsætning af, at der indgås et samlet forlig.
 
Læs detaljerne  
For en god ordens skyld bemærkes, at protokollaterne og referaterne offentliggøres i uddrag indeholdende de elementer, som parterne er enige om. Dette indebærer desuden, at bilag nævnt i referater og protokollater ikke er vedlagt.