En ny hurtigtarbejdende lønkommission skal styrke den offentlige sektors mulighed for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det foreslår Socialdemokraterne, som også vil afsætte en pulje på 5 mia. kr. til lønstigninger til de offentligt ansatte. Forslaget er et godt skridt på vejen, men tager ikke afgørende fat om nældens rod, siger Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd.

”Jeg er helt enig med Socialdemokraterne i, at der er behov for en lønreform. De offentligt ansattes løn halter alt for langt bagefter de privatansattes, og den skævhed skal fjernes. Først og fremmest fordi sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, jordemødre og lignende grupper skal have en løn, der modsvarer den store værdi, vi har for velfærdssamfundet. Men også fordi højere løn er afgørende, hvis det skal lykkes at rekruttere nok medarbejdere til den offentlige sektor,” siger Connie Kruckow.

Hun henviser til, at en privatansat med en mellemlang videregående uddannelse tjener 26 pct. mere end en offentlig ansat med tilsvarende uddannelsesniveau.

Socialdemokraternes forslag indebærer bl.a., at der afsættes en pulje på 5 mia. kr. til lønstigninger til de offentligt ansatte ud over den almindelige ramme, der fastsættes ved overenskomstforhandlingerne. Connie Kruckow fastslår, at det er et første skridt på vejen, men at der er behov for en markant, langsigtet indsats, hvis det skal lykkes at rette op på de historiske skævheder.

Erfaringerne viser, at det er meget vanskeligt at ændre de grundlæggende lønrelationer ved forhandlingsbordet. Connie Kruckow opfordrer derfor til, at en lønkommission skal sætte sig i spidsen for at ændre lønrelationerne:

”Det er ikke ambitiøst nok, at Socialdemokraterne vil have en lønkommission til at se på bl.a. kollektive bonusordninger, personalegoder og tidsbank. En lønkommission skal i stedet komme med et gennemarbejdet forslag til en ligelønsreform, der sikrer, at bl.a. sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere og jordemødres arbejde bliver værdisat bedre,” siger Connie Kruckow.

De seneste måneder er der nærmest opstået en konkurrence om, hvilke faggrupper der kan råbe højest på Christiansborg Slotsplads. Connie Kruckow fastslår, at det er meget uheldigt, hvis politikerne belønner udvalgte faggrupper for at gennemføre overenskomststridige strejker. Ændringer af lønrelationerne forudsætter et gennemarbejdet grundlag, som det sidste var tilfældet ved tjenestemandsreformen i 1969.

 

Læs Socialdemokraternes forslag om en lønreform for den offentlige sektor.