Sundhedskartellet er sammen med KL og Danske Regioner blevet enige om en revideret ferieaftale. Revisionen er alene af redaktionel karakter, og indholdsmæssige ændringer er ikke tilsigtet. De reviderede ferieaftaler trådte i kraft pr. 1. juni 2007.

Den eksisterende ferieaftale var svært tilgængelig og kompliceret læsning. Det har parterne ønsket at gøre noget ved. Derfor er der foretaget en gennemskrivning af ferieaftalen med henblik på at gøre den mere læsevenlig. Resultatet af forhandlingerne med KL og Danske Regioner foreligger nu i form af  nye ferieaftaler, der i opsætning og sprog adskiller sig fra den eksisterende ferieaftale. Det skal understreges, at ændringerne alene er af redaktionel karakter, og parterne er enige om, at vi med de nye ferieaftaler ikke indholdsmæssigt har ændret reglerne.

Arbejdsgiverparterne har sideløbende med revisionen af ferieaftalen udarbejdet en grundig ferievejledning. Denne har Sundhedskartellet afgivet bemærkninger til, men har ikke ønsket at optræde som part i arbejdsgivernes vejledning. Sundhedskartellet vil selv uarbejde en kommenteret ferieaftale med Sundhedskartellets bemærkninger indarbejdet.

Der er indgået enslydende ferieaftaler med både KL og Danske Regioner (Regionernes Lønnings og Takstnævn).

Sundhedskartellets ferieaftale er identisk med ferieaftalen på KTO-området.