94,3 pct. af de afgivne stemmer blandt Sundhedskartellets medlemmer havde kryds i ja-feltet, da urafstemningen om OK-09 mandag den 22. juni blev afsluttet i Grønland.
 
I alt 80,68 pct. af medlemmerne i Sundhedskartellet (PKK) stemte, hvilket er rekordstor tilslutning. De syv organisationer i kartellet kan se frem til væsentlige lønstigninger over de kommende tre år. Samlet set bliver der tale om en lønstigning på 19 pct., men for at komme de massive rekrutterings- og fastholdelsesproblemer blandt sygeplejersker og bioanalytikere til livs får disse to faggrupper mest.
   
Bedre vilkår
Udover væsentlige stigninger i grundlønnen er hovedtrækkene i overenskomsten højere ulempetillæg, oprettelse af en kursusfond, bedre vilkår for barselsorlov, to ekstra feriedage, en seniorordning for ansatte over 55 år samt en ny vikarordning, der som udgangspunkt indføres på forsøgsbasis. Grønlands Hjemmestyre og PKK er ydermere blevet enige om at give højere løn til ledere inden for PKK’s område.
              
Danske lønninger indhentet
Forhandlingerne begyndte den 9. marts, men brød knap tre uger senere sammen på grund af et ultimativt krav fra hjemmestyrets side om at tilbyde attraktive ansættelsesvilkår til udvalgte sygeplejersker. Det ville Sundhedskartellet ikke acceptere, og først da kravet blev fjernet, blev forhandlingerne genoptaget. Formand for Sundhedskartellet i Grønland, Karin Holler, glæder sig over, at det er lykkedes at indhente de danske lønninger.
                 
”Alle parter er tilfredse med aftalen, der tager fat på at udjævne lønforskellen til konkurrencedygtig løn i forhold til resten af Norden,” siger hun og fremhæver, at også den nye vikarordning vil gavne det grønlandske sundhedsvæsen:
”Hvis man er ansat som vikar i mere end tre måneder, vil man kunne tage sin familie med op på arbejdsgiverens regning. Og det er et gode, for mange af vores vikarer vil kun være her ultrakort, før de vil hjem til deres familie igen. Efter tre måneder får vikaren en række tillæg, der stiger jo flere måneder, man bliver. Men der er fortsat forskel på at være vikar og fastansat. Det er mere attraktivt at være fastansat, og det er den graduering, der skal bygges ind i systemet for at sikre fastholdelse og rekruttering,” udtaler Karin Holler.