Den 1. oktober 2018 blev lønnen for Sundhedskartellets medlemmer i kommuner og regioner reguleret som følge af de lønstigninger, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Lønnen reguleres med 0,93 % i regionerne og med 1,16 % i kommunerne.

Det betyder, at løntrinnene på:
• Basisskalaen stiger med omkring 2.300-4.300 kr. om året.
• A-skalaen, for dem med en kandidatuddannelse, stiger omkring 2.900-4.500 kr. om året.
• Lederskalaen stiger med omkring 3.200-7.500 kr. årligt.
Se alle de eksakte tal i de nye løntabeller hér, eller find dem i Sundhedskartellets lønberegner hér.

Lønstigningerne på det regionale og kommunale område har været større end de private lønstigninger, hvilket betyder, at den såkaldte reguleringsordning – som skal sikre en relativt ensartet lønudvikling mellem den offentlige sektor på den ene side og det private arbejdsmarked på den anden side – udmønter negativt. Derfor nedsættes den aftalte lønstigning på 1,20 % i regionerne og 1,30 % i kommunerne til henholdsvis 0,93 % og 1,16 %.

Den 1. april 2019 træder de specielle forbedringer, som er aftalt for Sundhedskartellets grupper på det regionale og kommunale område, i kraft, mens de næste generelle lønstigning vil finde sted den. 1 oktober 2019.