”Jeg er selv en pæn pige” – hurtige spørgsmål til skuespiller Anette Støvelbæk 
 
Af Tine Bendixen

Da kvinderne kom ud på det danske arbejdsmarked, burde ligeløn have været en selvfølge. Det var det ikke. Det er det stadig ikke. Det er helt horribelt. Ligestilling har vi ikke, så længe vi ikke har ligeløn.

Siger Anette Støvelbæk, skuespiller, mor til to drenge og gift med skuespillerkollegaen Lars Mikkelsen.

Som kvinde kan man sagtens nyde, at en mand holder døren eller kommer med blomster – og stadig kræve det samme i løn som ham. Lars og jeg bruger tit hinanden til sparring, når vi skal forhandle løn. Jeg har da oplevet at sidde i garderoben og opdage, at en mandlig kollega fik 5.000 mere end jeg. Snyd! Vi skal blive meget bedre til at tale løn. Højt.

Vi kvinder er også selv skyld i, at vi finder os i mere end mænd. På arbejdspladser bliver vi behandlet dårligere, fordi vi er bange for at miste vores arbejde. Pæne piger. Helst ikke til besvær. Sådan er jeg også selv… Vi skal kende vores værd. Og gøre opmærksom på det og kræve dialog. Men jeg er imod kvoter. Vi skal hellere vise, hvad der venter af kvalitet i at få kvinder ind på positioner og arbejdspladser, som normalt er forbeholdt mænd.  

At der er forskel på sammenlignelige lønninger i det offentlige og det private er selvfølgelig ikke fair. Det er nemmere at lave konsekvente regler inden for det offentlige system, men samfundsudviklingen er bare, at vi privatiserer alt, og det gør det så svært at styre og lave overenskomster.

Hvis jeg var ligestillingsminister, ville jeg sørge for lige muligheder for alle uanset køn. Døgnåbne institutioner. Bedre barsel. Rimelige arbejdstider. Så fik flere kvinder mulighed for at arbejde sig ind på gode positioner. Kvinder skal have mere hjælp, for de er i højere grad varetagere af børn og familie. Og så ville jeg arbejde med nedarvede forsørgertraditioner: Mange mænd føler stadig, de lider nederlag, hvis konen tjener mere, end de selv gør…
 
Føljeton om ligeløn
Lønkommissionen var et resultat af strejken i 2008, og med føljetonen er fremtrædende danskere med til at holde gang i debatten om ligestilling og ligeløn. Sundhedskartellet.dk bringer føljetonen ´Lige – om lidt´ i den periode, hvor Lønkommissionen arbejder.

Tidligere i føljetonen: