De statslige aftaleparter har indgået en aftale som regulerer vilkårene for de ansatte, der bliver overført til staten som følge af kommunalreformen. I forhandlingerne deltog også de amtskommunae parter, herunder Sundhedskartellet.
 
Blandt Sundhedskartellets medlemsorganisationer er det primært på undervisningsområdet, at aftalen vil finde anvendelse. Dette gælder fx når Sygeplejeskolerne bliver henført til statslige selvejende sinstitutioner under CVU i forbindelse med kommunalreformen.
 
Personalestyrelsen har meddelt, at staten ikke agter at overtage de (amts)kommunale overenskomsteri forbindelse med overdragelsen til staten. De ansatte vil herefter være sikret de kollektive rettigheder i henhold til den indgåede aftale om overgangsvilkår.
 
Aftalens Hovedprincipper:
  • Aftalen gælder i perioden indtil 1. april 2008. Dog gælder den statslige løngaranti i forbindelse med kommunalreformen (bilag Q) også i perioden efter 1. april 2008.
  • For tjenestemænd gælder, at de overgår til ansættelse som statslige tjenestemænd i henhold til tjenestemandsloven. Overgang til en statslig selvejende institution vil indebære, at ansættelsesområdet bliver den pågældende selvejende institution. Aftalen regulerer ikke i øvrigt tjenestemændenes forhold efter 1. april 2008.
  • Aflønning, herunder pension vil frem til aftalens udløb den 1. april 2008 være efter de amtskomunale regler, der gælder på overgangstidspunktet.
  • For øvrige generelle ansættelsesvilkår, fx ferie og barsel, gælder de statslige aftaler mv. samtidigt med, at man bevarer evt. bedre (amts)kommunale vilkår i aftaleperioden (jf. bilag 1).
  • Tjenestemænd kan overgå fuldt ud til de statslige løn- og aftalevilkår efter eget ønske i løbet af aftaleperioden.
  • Overenskomstansatte kan vælge at overgå fuldt ud til de statslige løn- og aftalevilkår inden for de første 6 måneder efter overgangstidspunktet mod at frasige sig de (amts)kommunale særvilkår.
I aftalens bilag 1 er oplistet de (amts)kommunale vilkår som de ansatte bevarer efter overgangen til staten.
 


Link til aftalen med tilhørende bilag 1. Link til 2X overheads som gennemgår aftalen.