Sundhedskartellet og FOA har udarbejdet en kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen på Amtsrådsforeningens område. Formålet med den kommenterede udgave er at gøre arbejdstidsaftalen lettere at forstå og anvende. Du kan downloade den kommenterede udgave ved at følge linket her.