Arbejder din afdeling med udvikling af nye arbejdsgange og arbejdsmetoder, har du mulighed for at deltage gratis i et netværk på tværs af landet, hvor ledere og medarbejdere kan dele viden og erfaringer med andre ligestillede samt blive inspireret med metoder, værktøjer, erfaringer og best practice.

Netværksmøderne afholdes fra april til juni 2007, og hvert netværk vil bestå af repræsentanter fra 5-6 afdelinger.

Betingelsen for at tilmelde sig til netværket er, at afdelingen er i gang eller har arbejdet med arbejdsgangsanalyse, samt at der deltager repræsentanter fra såvel ledelse og medarbejderside.

Deadline for tilmelding er 16. feb. 2007.

Meddelelse om optagelse i netværket kan forventes efter den 22. feb. 2007.

Læs mere om netværket og tilmeldingen her